Choć media podkreślają, że współcześnie klienci chcą być samodzielni i chętnie korzystają z usług online, to nadal jednym z głównych kanałów służących do komunikowania się z firmą i jej przedstawicielami, są centra telefonicznej obsługi. Czasem takie działy funkcjonują w ramach przedsiębiorstwa, równie często taka obsługa zlecana jest firmom zewnętrznym. W obydwu przypadkach wykorzystuje się numery 0-800 na infolinię, co pozwala na szybki kontakt z firmą.

Najczęściej wskazywane numery do kontaktu

Wielu klientów doskonale zna numer telefonu na infolinię swojego banku, konkretnego sklepu internetowego czy do dostawy różnego rodzaju usług. Na wielu stronach internetowych nadal przeważają numery 0-800 na infolinię, które od bardzo podobnych numerów 0-801 różni odpłatności. Klient dzwoni na numer 0-800 bezpłatnie, natomiast przy numerach 0-801 ponosi częściową odpłatność w wysokości jednego impulsu. Tu pojawia się jedno ale: oba rodzaje numerów spełniały wcześniej wymienione wymagania w przypadku wykonywania połączeń z telefonów stacjonarnych. Nie wszyscy operatorzy komórkowi pozwalają na dodzwonienie się na numer 0-800 czy 0-801, dlatego część firm podaje alternatywne numery, najczęściej w postaci numerów stacjonarnych, które skierowane są do osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz spoza Polski.

Jak to działa

Odpłatność za wszystkie połączenia na bezpłatny numer 0-800 spada na firmę. Jeszcze kilka lat temu ze względu na możliwość darmowego dzwonienia na infolinie, odnotowywano szereg rozmów nie na temat lub różnego rodzaju żarty telefoniczne, za które płaciła firma. Z tego powodu część infolinii przeszła na numery częściowo odpłatne, jakimi są numery 0-801. Pojawia się jednak pytanie, jak działa taki numer. Pulę numerów stacjonarnych 0-80X posiadają wybrani operatorzy, którzy podpisują umowę z firmą na udostępnienie takiego numeru. Po podpisaniu umowy następuje podpięcie wszystkich połączeń przychodzących pod centralę telefoniczną, która będzie obsługiwać wszystkie połączenia. Centrala jest bardzo często wyposażona w system IVR, który kolejkuje wszystkie połączenia, a jeśli jest taka potrzeba, to również przekierowuje na wybrane numery stacjonarne i komórkowe. To właśnie przekierowanie z poziomu IVR pozwala na zlecanie obsługi połączeń przychodzących na rzecz firm zewnętrznych.

Kiedy warto skorzystać z numeru 0-800

Klienci niechętnie szukają numerów do działu obsługi klienta, działu reklamacji czy do administracji. Udostępnienie jednego wspólnego numeru zwiększa wygodę klientów, a dla firmy jest również oznaką swoistego prestiżu. Już po wybraniu numeru, ale jeszcze przed połączeniem z konsultantem, klient słyszy zapowiedź firmy i informację, dokąd się dodzwonił. Numer 0-800 jest wskazany w przypadku firm handlowych, w których klienci często chcą się poskarżyć na obsługę lub na jakość produktów, natomiast w przypadku dostawców usług taki numer należy potraktować jako szybki sposób na wsparcie klientów w korzystaniu z wybranych usług.