Dlaczego szczelność kanalizacji i wodociągów jest tak ważna?
Info

Dlaczego szczelność kanalizacji i wodociągów jest tak ważna?

Choć rurociągi są przeważnie wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, to długotrwała ich eksploatacja prędzej czy później prowadzi do pojawienia się usterki. Szczególnie narażone na ten problem są miejsca połączeń z siecią oraz odcinki doprowadzające konkretne media do obiektów mieszkalnych i przemysłowych. Rzadziej awarie związane z nieszczelnością pojawiają się w samych budynkach, a to z uwagi na ich trwałe wzmocnienie betonową wylewką.

Brak szczelności w rurociągach może być spowodowany wieloma czynnikami. Infiltracja i eksfiltracja wód gruntowych czy też rozrost korzeni drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu – to jedynie kilka z przykładów sprzyjających pojawieniu się problemu. Dlaczego szybka interwencja w przypadku rozpoznania awarii jest tak ważna? Jakie wyróżniamy metody renowacji rurociągów? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższej części wpisu.

Nieszczelność rurociągów w świetle prawa

W żadnym z aktów prawnych nie znajdziemy informacji, która wprost mówiłaby o ponoszonej przez właściciela budynku odpowiedzialności za nieszczelność instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. Taki przypadek często bywa jednak podciągany pod kwestie zanieczyszczania gleby i wód gruntowych, co z punktu widzenia prawa jest już sporym wykroczeniem. Dokładniej mówią o tym Art. 182. i Art. 186. Kodeksu Karnego, w których zależnie od przypadku, sprawca zamieszania może podlegać grzywnie bądź nawet karze ograniczenia wolności do lat 2. Inne wzmianki dotyczące eksploatacji instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej znajdziemy również w Prawie ochrony środowiska, Prawie wodnym oraz Prawie budowlanym.

Zlekceważenie problemu może skutkować niechcianymi konsekwencjami prawnymi, które będą ciągnąć się za właścicielem obiektu przez lata. Dlatego, tuż po zdiagnozowaniu jakiejkolwiek nieszczelności instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, należy szybko skontaktować się z firmami, które kompleksowo zajmują się renowacją takich odcinków.

Dlaczego szczelność kanalizacji i wodociągów jest tak ważna?

Bezwykopowa renowacja rur – efektywny sposób na pozbycie się problemu

Technologia krakingu statycznego to zdecydowanie najlepszy sposób na bezinwazyjne uszczelnianie rur. Nie ma potrzeby wykonywania żadnych wykopów, a sam proces przebiega w większości przypadków sprawnie i bezproblemowo. Omawiana metoda renowacji bazuje na dwóch etapach – kruszeniu starego oraz jednoczesnym wciąganiu nowego fragmentu rury. Zaletą tego rozwiązania jest atrakcyjna cena, ograniczenie robót ziemnych oraz w przypadku konieczności uszczelnienia rury przebiegającej pod drogą publiczną – zachowanie ciągłości ruchu ulicznego.

Innym sposobem bezinwazyjnego uszczelniania rur jest tzw. shortlining. Polega na punktowym usuwaniu lokalnych rozszczelnień za pomocą wykładziny z włókna szklanego nasączonego żywicą. Specjaliści są w stanie w łatwy sposób zlokalizować usterkę przy użyciu specjalnej kamery do inspekcji kanału. Zamieszczona wewnątrz rury wykładzina tworzy rękaw, który po utwardzeniu precyzyjnie uszczelnia dany fragment, tworząc tym samym ochronę przed dalszym pogłębianiem się usterki na skutek infiltracji wód gruntowych.   

Zobacz więcej podobnych postów