Co warto wiedzieć o kosztach wydziałowych?
Biznes

Co warto wiedzieć o kosztach wydziałowych?

Koszty wydziałowe to taka grupa kosztów, która obok kosztów bezpośrednich składa się na ostateczny koszt wytworzenia produktów. Co zatem dobrze jest wiedzieć na temat tego rodzaju kosztów?

Koszty wydziałowe - definicja i podstawowe informacje o tego rodzaju kosztach

Należy zaznaczyć, że koszty wydziałowe nazywane są także kosztami pośrednimi. Ta grupa kosztów dotyczy wszystkich tych kosztów, które zostały poniesione w danych wydziałach lub które dotyczą tych wydziałów. Koszty wydziałowe są, więc takimi kosztami, których nie można uznać za koszty podstawowej działalności produkcyjnej, ponieważ ani na podstawie dokumentacji, ani też na podstawie pomiaru nie da się ich wprost odnieść do kosztów podstawowej działalności produkcyjnej. Koszty pośrednie rozlicza się na koniec miesiąca, do tego celu stosuje się właściwe klucze rozliczeniowe, które zostały przyjęte przez daną jednostkę.

Co warto wiedzieć o kosztach wydziałowych?

Klasyfikacja i ewidencja kosztów wydziałowych

Wśród kosztów wydziałowych wyróżniamy koszty stałe i koszty zmienne. Do kosztów pośrednich zaliczamy między innymi takie koszty jak: koszty materiałów, które zostały wykorzystane na ogólne potrzeby wydziału produkcyjnego, ale których nie jesteśmy w stanie bezpośrednio powiązać z efektami działalności czy też koszty różnego rodzaju remontów oraz konserwacji, które to zostały przeprowadzone na rzecz wydziału produkcyjnego. Do kosztów wydziałowych zalicza się również: płace wraz z narzutami odnoszące się do pracowników administracji i do kierownictwa oraz płace wraz z narzutami wszystkich pracowników pośrednio produkcyjnych, koszty ubezpieczeń rzeczowych, koszty usług transportowych czy też amortyzacje tych środków trwałych, które wykorzystuje się ogólnowydziałowo i amortyzację urządzeń i maszyn produkcyjnych, której nie zaliczamy do kosztów bezpośrednich. W księgach rachunkowych koszty wydziałowe zazwyczaj ewidencjonuje się na koncie 51, czyli na koncie o nazwie „Koszt wydziałowe”. Należy podkreślić, że do tego konta prowadzi się także ewidencje analityczną.

Zobacz więcej podobnych postów