Ewolucja wyszukiwań głosowych
Telefonia

Ewolucja wyszukiwań głosowych

Można zaobserwować duży progres związany z wyszukiwaniem głosowym. Zostało ono zauważone na licznych platformach i w przeróżnych formach. Najbardziej znaną jest dostępny praktycznie na każdym smartfonie asystent głosowy.

Jaka jest historia wyszukiwania głosowego?

Po raz pierwszy wyszukiwanie głosowe Google zostało zaprogramowane w Androidzie, a później także i w popularnych iPhonach. Była to funkcja wyszukiwania głosowego, która polegała na zapełnieniu pola właściwą frazą, która pochodziła z ust użytkownika. Miało to miejsce przeszło 10 lat temu. Stopniowo wyszukiwanie ewoluowało, gdyż Google wprowadził opcję samodzielnego odpowiadania na pytania oraz w 2011 roku możliwość głosowego wyszukiwania do przeglądarek. Na początku możliwe to było wyłącznie w przeglądarce Chrome. Kolejne lata były poświęconepracy zarówno nad wyszukiwaniem głosowym jak i Asystentem Google. W końcu w 2019 roku w telefonach działających w oparciu o system Android na stałe zastąpiono tradycyjne wyszukiwanie Asystentem Google.

Ewolucja wyszukiwań głosowych

Jak włączyć wyszukiwanie głosowe w Google?

Nie jest to żadna skomplikowana procedura. Trzeba wejść na stronę google.pl i wejść na ikonę mikrofonu. Należy wyrazić zgodę na dostęp na stronie do mikrofonu i dzięki temu opcja wyszukiwania głosowego w Google będzie włączona.

Urządzenia oparte na iOS mają nieco utrudnioną sytuację, ponieważ wyszukiwanie głosowe w Google jest dostępne tylko na poszczególnych aplikacjach tej marki. Mowa tutaj o Google, Chrome oraz Asystent Google. Google i Chrome zapewniają możliwość wyszukiwania głosowego za pomocą konkretnych haseł. W przypadku Asystenta Google możliwe są już bardziej naturalniejsze pytania, na które asystent będzie szukał odpowiedzi i ich udzielał. Jeśli chodzi o urządzenia działające na Androidzie to najczęściej opcja wyszukiwania głosowego jest umieszczona na głównym ekranie. Trzeba pamiętać, że dostęp do wyszukiwania będzie się różnił w zależności od tego z jakim urządzeniem mamy do czynienia. Będzie to albo ekran główny, widżet ale głównym miejscem wyszukiwania głosowego jest aplikacja Google.

 

 

Zobacz więcej podobnych postów