Jak odzyskać dług? Komornik ostatnią nadzieją przedsiębiorcy
Biznes

Jak odzyskać dług? Komornik ostatnią nadzieją przedsiębiorcy

Nierzetelni płatnicy to zmora przedsiębiorców. Okazuje się, że nieopłacone w terminie faktury to główna przyczyna upadku polskich firm. Niemniej jednak przedsiębiorcy nie są bezradni wobec podmiotów, które nie spłacają zobowiązań. Odzyskanie długu jest możliwe poprzez współpracę z komornikiem.Kim jest komornik?

Komornik pełni funkcję ostatniego organu w procesie odzyskiwania długu. Zwykle zanim zostanie zatrudniony, do pracy przystępują windykatorzy. Ich zadaniem jest ponaglanie dłużnika, jednak kompetencje windykatorów są ograniczone. Nie mają oni prawa zająć majątku dłużnika, w przeciwieństwie do komornika, który może to zrobić.Warto zaznaczyć, że komornicy pracują w określonych rewirach, przy sądach rejonowych. Pełnią oni funkcje funkcjonariuszy publicznych. Zwykle sprawą danego klienta zajmuje się komornik z właściwego rewiru. Niemniej jednak w większości przypadków istnieje możliwość wyboru innego komornika, działającego na co dzień w zupełnie innym rewirze. Co więcej, poza nielicznymi wyjątkami, jest on zobowiązany przyjąć zleconą sprawę.Jak komornik odzyskuje należność?

O ile zadaniem windykatora jest przekonanie dłużnika do spłacenia długu, o tyle komornik powinien odzyskać go samodzielnie. Jeżeli do pracy przystępuje komornik, oznacza to, że pertraktacje z dłużnikiem nie przyniosły pożądanego skutku. Komornik zajmuje zatem majątek dłużnika, warty tyle, ile wynosi kwota zadłużenia. Zajmowane są nieruchomości, jak i ruchomości. Ponadto, komornik ma również prawo przejąć pieniądze wypłacane dłużnikowi jako wynagrodzenie za pracę. Niemniej jednak komornik ma pewne ograniczenia. Nie może on zając niczego, co jest niezbędne dłużnikowi do egzystencji. Ponadto, nietykalne są również wszelkie urządzenia i przedmioty, których dłużnik potrzebuje do wykonywania aktualnej pracy zarobkowej. Nie dotyczy to jedynie pojazdów mechanicznych.Odzyskiwanie należności krok po kroku

Ażeby komornik mógł rozpocząć działania, niezbędny jest tytuł wykonawczy. Jest to dokument, który daje uprawnienia do zajęcia majątku dłużnika. Wydanie tytułu wykonawczego możliwe jest dopiero po złożeniu wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela. Wniosek taki należy złożyć do komornika. Obecnie zrobić to można osobiście, jak i przez internet. Kolejną czynnością poprzedzającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest określenie majątku dłużnika. Jeżeli wierzyciel dysponuje informacjami dotyczącymi tego majątku, powinien je dostarczyć komornikowi. W przypadku, gdy wierzycielowi nie są znane takie informacje, komornik samodzielnie zajmie się ich pozyskaniem.Po rozwiązaniu powyższych kwestii komornik może w końcu przejść do egzekucji długu. Zajmuje on majątek dłużnika, a następnie odpowiednia należność przekazywana jest wierzycielowi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, ze koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym w całości pokrywa dłużnik. Niemniej jednak w czasie trwania postępowania egzekucyjnego konieczne może być uiszczenie przez wierzyciela pewnych opłat, które później są mu zwracane. Cały proces kończy się postanowieniem o umorzeniu postępowania, wydawanym przez komornika po odzyskaniu należności.Artykuł powstał we współpracy z  komornik warszawa żoliborz

 

Jak odzyskać dług? Komornik ostatnią nadzieją przedsiębiorcy

Zobacz więcej podobnych postów